Pazartesi - Cumartesi 09:00-23:00İletişim: 0212 507 5555GSM: 0533 741 4241info@meltemdis.com

Hiç Kemiği Olmayanlara Dental İmplant Uygulaması

9 Temmuz 2018
Hiç-kemiği-olmayanlarda-dental-implant-1200x800.jpg

Kemiği Olmayan Hastaya Dental İmplant Uygulaması

Hiç kemiği Olmayanlara Dental İmplant tedavisi yapılır mı?

Eskiden hastalar doğal dişlerini kaybettiklerinde oluşan boşluklarda genellikle sabit köprü protezi veya çıkarılıp takılabilen hareketli protezler vasıtası ile kapatılabiliyordu. Bilindiği gibi sabit protezler için yan dişlerde belirli bir miktarda kesinti yapılıyordu. Bu durumda sağlıklı olan dişlerde geri dönüşü olmayan bir işlem uygulanıyordu. Takma çıkarma işlemlerinin zorluğu nedeni ile de hareketli protezlerde problemler yaşanabiliyordu. Ayrıca hareketli protez dediğimiz protez dişlerde belirli bir kalınlık mevcuttur. Bu da ağız içerisinde belirli bir yer kaplama anlamına geliyordu. Damak protezlerinde ise protezi taşıyan kişinin destek kemiklerinde zaman içerisinde aşınmalar meydana geliyordu. Bu da ileriki dönemlerde büyük sıkıntıları beraberinde getirebiliyordu.

Dental İmplant denilen uygulama ise diş hekimlerinin sıklıkla kullandığı ve diş hekimliğinde son gelişme olarak değerlendirebilecek işlemlerden birisidir. Titanyum vidalardan meydana gelen implantlar kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilmektedir. Bu vidalar kemiğe yerleştirildikten sonra belirli bir süre iyileşme sürecine girerler. Bu geçen süre zarfında kemikle kaynaşma meydana gelir. Bu vidaların üzerine hareketli veya sabit protezler başarılı bir operasyon ile yerleştirilirler.  İmplant üzerine uygulanan bu protezler diğer protezlerin yaşattığı problemlerin hiçbirini yaşatmazlar. Hastalar dental implant sayesinde daha güvenli ve emin olarak hayatlarına devam ederler.
İmplantın en büyük artılarından birisi sağlıklı dişlerin kesilmemesi yani herhangi bir kayba yol açmamasıdır. Bilindiği gibi doğal dişler önemlidir ve hastalar implant sayesinde doğal dişlerini kaybetmemiş olurlar. İmplant üzerindeki sabit protezler hastalar açısından büyük kolaylık taşır. Hastada tüm dişler kaybedilmiş olsa dahi implant üzerine sabit protezler başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bu uygulamanın sağladığı avantajlar çok fazladır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dental implant uygulamasına ilgi büyüktür.

Dental İmplant Tedavisi İçin Uygun Kriterler Nelerdir?

Şayet hasta çene gelişimini tamamlamış ve genel sağlığında da bir problem yok ise dental implant uygulaması için uygundur. Bu sayede dişlerdeki eksiklikler giderilebilir. İmplant uygulamasının başarılı bir şekilde sonuçlanması için işlemin yapılacağı yerde yeterli kemik desteğinin bulunması gerekir. Ayrıca ağız bakımının yeterli düzeyde yapılması ve yara iyileşme sürecinde herhangi bir sorun teşkil etmemesi önemlidir.   Bu nedenle implant uygulaması öncesinde doğal diş bakımının yeterli düzeyde yapılması ve diş etlerinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Uygulama yapılacak hastanın ağız sağlığına dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması işlemin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.

Dental İmplant İçin Yeterli Destek Kemik Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Dental implant uygulaması için yeterli destek kemiğinin olup olmadığı yapılacak klinik muayene ve röntgen çekimi ile belli olur. Ancak kimi hastalarda kemik dokusu kritik bir seviyede olabilmektedir. Bu gibi hastalarda kemik durumunu belirlemek amacıyla 3 boyuttaki kalınlığının tespit edilmesi gerekir. Bu işlem de bilgisayarlı tomografi sayesinde yapılmaktadır.

Eğer Yeterli Kemik Dokusu Yoksa Dental İmplant Nasıl Uygulanır?

Günümüz cerrahi alanındaki gelişmeler ve uygulanan teknikler ile hastada kemik dokusu yoksa bile oluşturulabilecek uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Kısaca hastada kemik dokusu yeterli değilse bile bu çözülebilecek bir sorundur. Kemik greftleme dediğimiz işlem ile hastalar bu durumu kolaylıkla aşabilmekte, tedaviye devam edebilmektedir.

Kemik Greftleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Yaşın ilerlemesi nedeniyle veya dişlerin erken dönemde çekilmesi sebebiyle genç yaşlarda bile çene kemiklerinde erimeler görülebilmektedir. Böyle durumlarda genellikle protez veya implant uygulamaları yapılamıyordu. Ancak farklı şekillerde kemiklerin elde edilebilmesi ile bu uygun koşullar sağlanabilmektedir.  Uygun görüldüğü takdirde hastadan alınan kemik veya yapay olarak alınan kemik dokusu çeneye yerleştirilebilmektedir. Hastanın çene içerisindeki başka bir yerinden alınacak kemik dokusu olmayan bölgeye aktarılabilir. Şayet hastanın çenesinde yeterli kemik yoksa bile bacak kemiğinden dahi kemik alınabilmektedir. Bu şekilde yapay olarak hazırlanan kemik istenen bölgeye rahatlıkla aktarılabilir. Hastanın kendi kemiklerinden alınarak uygulanan bu işlem kemik greftidir. Kemik grefti bu gibi durumlarda en iyi sonucu veren yöntemdir.

Kemik Grefti Vücutta Nerelerden Sağlanabilir?

Kemik grefti hastanın çeşitli bölgelerinden sağlanabilmektedir. Yüz bölgesi, çene ucu, çene bölgesi veya ağız için kemik grefti alınabilmektedir. Ağız içinde üçüncü büyük azı kısmı dediğimiz bölgeden veya en arkada bulunan dişlerin birinin arka kısmından kemik grefti sağlanabilir. Şayet uygulama için büyük oranda kemik grefti gerekiyorsa kalça veya bacaktan alınabilir.  Kemik grefti dediğimiz başarılı uygulama çene kemiğindeki her çeşit kemik kaybının tamiri için yapılabilir. Çene kemiği kayıpları periodontal hastalıklardan oluşabilir fakat bunun dışında kist, tümör gibi durumlardan da kaynaklanabilmektedir. Oluşan kemik boşlukları kadavradan edinilen kemikten veya sentetik materyallerden alınacak örneklerle tamamlanabilmektedir. Kemik formasyonunun hızlandırılması içi ayrıca hastanın kendi kanından alınabilecek bazı faktörler de kullanılabilir.

Kemik Greftleme İşlemleri Hangileridir?

Sinüs Taban Yükseltme Uygulaması:  Yanağın arka tarafında ve üst azı dişi köklerinin üstünde bulunan boşluklar maksiler sinüslerdir. Doğal diş köklerinden bazıları bu boş alanlara doğru uzama gösterir. Buradaki dişler herhangi bir sebeple çekilirse maksiller sinüs dediğimiz kısımda ve ağız arasında genellikle inceden bir kemik kalabilir. Şayet hastalarda bu bölgelerde bir implant söz konusu ise bu alandaki kemiğin kalınlaştırılması gerekmektedir. Buradaki sinüs duvarı ince olduğundan kemiğe implant uygulanamaz. Bu kemiklerin kalınlaştırılması gerekir ve bunun için de sinüs içi kemik grefti uygulaması yapılır. Yapılan bu uygulamaya sinüs lifting veya sinüs greftleme denir. Greftin üstüne konan kemiklerin korunması, kemiklerin gelişimini desteklemek ve stabiliteyi sağlamak amacıyla  membranlar uygulanır. Bu işlem sayesinde diş etleri de şekillendirilebilmektedir. Bu şekilde hem kemik hem de diş eti eş zamanlı gelişim gösterir.

Bu işleme sinüs greftleme ya da sinüs lifting adı verilmektedir. Kemik greftinin üstüne konan kemikleri korumak,  kemiklerin yeniden gelişimini teşvik edebilmek ve stabiliteyi sağlayabilmek için özel membranlar uygulanmaktadır.Bu işlem sırasında dişetleri de şekillendirilebilir. Bu sayede kemik ve diş eti aynı zamanda gelişim sağlayacaktır.

Bu uygulamaya yönlendirilmiş doku rejenerasyonu veya rehber kemik rejenerasyonu denmektedir. Sinüsü yükseltme işlemi yapılırken öncelikle sinüs membranı yukarı doğru kaldırılır ve taban kısmına kemik yerleştirme yapılır. İyileşme evresi ile birlikte bu kemik çene ile bütünleşme gösterir. Uygulanacak implant yeni oluşturulmuş sinüs kemiği üzerine sabitlenir. Ayrıca sinüs ucu ve üst çenede yeterli derecede kemik varsa ve implantı sabit bir şekilde tutmaya uygun bir vaziyetteyse sinüs ogmentasyonu ve  implant yerleştirme eş zamanlı yapılabilir. Ancak yeteri kadar kemik mevcut değilse öncelikle sinüs ogmentasyonu yapılacaktır. Sonrasında ise kullanılacak grefte göre olgunlaşma süreci beklenir. Bu olgunlaşma süreci ortalama birkaç ay sürebilir. Bu süreden sonra implant gerçek manada yerine yerleşir.

Kret (Çene kemiğini genişletme işlemi): Oluşabilecek bazı durumlarda çene kemiğinde protez taşıması gereken alanlarda erime meydana gelebilir. Kret dediğimiz bu alanların genişletilmesi ve yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun için kemik greftine ihtiyaç duyulur. Bazı zamanlarda ise bazı özel aletlerde hastanın kendi kemiği yavaş yavaş genişletilebilir. Böyle durumlarda hasta kendi kemiğinin yenilenmesine tanık olur. Bu yöntemle elde edilecek kemik hem daha uygun hem de kalıcı olacaktır.

Yeniden Konumlandırma (Sinir repozisyonu): Bazen alt çeneye ve alt dudak kısmına his veren sinirin yerinin değiştirilmesi uygun görülebilir. Sinir, yaşın ilerlemesi ile birlikte çene kemiğinde oluşan erimeyle daha yukarı çıkar. Bu gibi bir durumda yemek yerken protez üzerine bir baskı oluşur. Bu da ağrı ve rahatsızlığa sebebiyet verir. Hastaların genelinde dudaklarda oluşan uyuşma şikayet görülmektedir. Bu gibi durumlarda sinir daha aşağı bir bölgeye taşınır. Bu uygulamada yöntem ise yanağın dış tarafında alt çenede sinir ve damar kanalı meydana çıkarılmasıdır.  Bu kısımlardaki sinir ve damarlar izole edilir. Ardından uygulanacak işlem ile yavaşça dışarıya doğru çıkarılır. Bulunacak olan deliğin altında sinir için uygun bir yer belirlenir ve sinir o kısma yerleştirilir. Sinirin çıkarıldığı alanda bir boşluk oluşur. Buraya kemik grefti uygulanır. Bu işlem genel veya lokal anestezi altında yapılır. Bu da hastanın durumuna göre muayene ile belirlenir. Bir haftalık bir iyileşme süreci ile hasta hızlı bir şekilde hayatına döner.

Dental İmplant Hangi Dişsizlik Sorunlarında Avantajlıdır?

Üst çenede dişlerin tamamını kaybedilmişse ve protez kullanılıyorsa:  Alt çeneye nazaran üst çene protezleri daha az hareket halindedir. Dengeli ve sabit bir yapısına rağmen mide bulantısı gibi, tat alma duyusunun kaybedilmesi gibi durumlar ortaya çıkarabilir. İmplant bu gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına karşı etkisini göstermektedir.

Alt çenede dişlerin tamamını kaybedilmişse ve protez kullanılıyorsa:  Hastalar şayet alt çenelerinde dişlerin tamamını kaybetmişse protezin küçük olmasından, protezin hareket etmesinden sıklıkla dert yanmaktadırlar. Bu gibi durumlar hastaların iyi çiğneyememesine yani protez vuruğuna sebebiyet verir. İmplant uygulaması ile bu gibi bir sorunu ortadan kaldırmak mümkündür. Bu uygulama sayesinde çene kemiğinin erimesinin önüne geçilmiş olur.

Tek diş kaybedilmiş ise: Normal şartlarda protez ile tek diş yapmak için yanlardaki sağlam dişlerde küçültmeye gidilir. Dişin üst kısmındaki küçük dolgular dahi dişin problem çıkarmasını tetikleyebilir. İmplant tedavisinde ise yan dişlere herhangi bir müdahale yapılmadan tek bir diş yapılsa dahi hem doğallık hem de estetik bir görünüm sağlanabilmektedir.

Üst veya alt çenede dişlerin bir bölümü kaybedilmiş ise: Bu gibi durumlarda genellikle protezin kancalarla tutturulması söz konusudur. Bu da hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarır. Ya da yanlarda bulunan sağlam dişlerin kesilmesine gerek duyulabilir. Dental implant uygulaması ile estetik görünüm sağlanmakla beraber yanlardaki dişlerin de zarar görmesine gerek kalmaz.

Dental İmplant Tedavisinde İyileşme Süreci Nasıldır?

İmplant tedavisinde süreç hastanın durumuna ve işlemlere göre farklılık gösterebilir. İşlem ortalama yarım saat ila 1-2 saat kadar sürebilmektedir. Hastanın dişleri ve kemik yapısına bağlı olarak üst çenede 2-2,5 ay alt çenede 1-1,5 ay sonrasında kalıcı protezler ile süreç biter, hasta sağlığına kavuşur.

Bizimle nasıl iletişim kurmak istersin?

Özel Meltem Diş Poliklinikleri

Meltem Diş Poliklinikleri, 20 yılı aşkın süredir sağlık sektörünün öncülerinden olan Meltem Hastanesine bağlı ve diş hekimi kadrosu ile ağız, çene, diş problemleri üzerine sektörün aranılan ismi olmaya devam etmektedir.